Manualer och appar för dig med taxameter från Paytronic

Android-app för RC (Redovisningscentral WEBTRC / WEBACK):
fordonsmontage.se/paytronic/rc.apk

TEST-Android-app för taxameterstyrning (Commander):
fordonsmontage.se/paytronic/test-app-20211007.apk

Manual för RC-APP och Bluetooth-koppling till Android-enhet:
fordonsmontage.se/paytronic/rcmanual.pdf

Manual Paytronic / Torola MPT5 Taxameter:
fordonsmontage.se/paytronic/manual.pdf

Dokument med ovanstående länkar:
fordonsmontage.se/paytronic/links.pdf