• Megtax slutar uppdatera 21TX

    Structab har nu gått ut med uppgifter om att de härmed slutar utveckla nya programvaror för Megtax 310 och Megtax 350 med typgodkännande 21TX.

    De sista släppta versionerna är 310R4A027 respektive 350R4A022 och dessa finns givetvis hos oss för omgående installation om så önskas.

    Vill Ni även i fortsättningen ha möjlighet att få in nyutvecklade programvaror i Era taxametrar av ovanstående typ så måste Era taxametersystem uppdateras till typgodkännande STAFS 2012:5 SP 51 65 04. Vi kan givetvis hjälpa Er med detta. Uppgraderingen innebär att vi byter programvara i samtliga komponenter i taxametersystemet, märker om alla enheterna med rätt typgodkännandenummer, samt skapar en ny Kontrollrapport T för Er och Era fordon.

    Kontakta oss gärna för mer information!

    september 8th, 2016 by